Din klinik i Uppsala för skönhet & välmående

Betalning och avbokning

Priser anges inklusive moms med reservation för prisförändringar och felskrivningar. Moms på behandling/operation påverkar inte kundens pris.
Samtliga priser för våra kirurgiska ingrepp är riktpriser. Slutgiltiga prisnivåer lämnas av kirurgen i samband med konsultation. Avbokningar hanteras enligt vår avbokningspolicy.

Avbokningspolicy
Avbokning av konsultation som sker senare än 24 timmar före bokad tid debiteras fullt pris.  
Avbokning av behandling som sker senare än 24 timmar före bokad tid debiteras fullt pris.
Bokad operation kan fritt avbokas och ombokas fram tills 21 dagar (3 veckor) före avtalad operationstid. Det gäller även vid preliminärbokningar. Vid senare av- eller ombokning debiterar Carovivakliniken enligt följande avbokningspolicy:
• 20% av den överenskomna operationskostnaden vid avbokning mellan 7 till 21 kalenderdagar före dagen för det planerade ingreppet.
• 50% av den överenskomna operationskostnaden vid avbokning mindre än 7 kalenderdagar före dagen för det planerade ingreppet.
• Om medicinskt tillstånd inträffar som kan medföra hinder för operation och kunden kan styrka detta med sjukintyg, kan ombokning ske utan kostnad. Kunden skall kontakta Carovivakliniken för att kirurgen och narkosläkaren skall kunna avgöra om det medicinska tillståndet är av den art att operationen bör ombokas eller ej genomföras.

Betalning
För att säkra din operationstid betalar du 20% av fakturabeloppet omgående. Resterande del betalas senast tre veckor innan din operation. Om ditt operationsdatum är inom tre veckor betalar du hela fakturan direkt. Ange alltid fakturans nummer vid betalning.