Din klinik i Uppsala för skönhet & välmående

Caroviva Trygghet

Caroviva Trygghet

Caroviva Trygghet - Carovivaklinikens Trygghetsgaranti
Carovivaklinikens uppföljning är unik i Skandinavien. Vi erbjuder dig som kund kontroller ett, tre och fem år efter kirurgi och att kostnadsfritt delta i våra forskningsprogram. Vi vill veta hur operationen påverkat ditt liv både på kort och på lång sikt. I samarbete med Uppsala Universitet bedriver vi olika studier i syfte att öka kunskapen om människors hälsa, välmående och hur plastikkirurgi kan hjälpa människor. Det är den bästa trygghetsgarantin. Ibland blir dock resultatet av en operation inte helt tillfredställande av anledningar vi inte råder över. Caroviva Trygghet innebär att vi åtgärdar detta kostnadsfritt. Syftet med trygghetsgarantin är du ska vara säker på att du får planerat resultat, men är inte ett alternativ till planerade flerstegsoperationer. Carovivakliniken återbetalar inte pengar för utfört arbete. Ett års Caroviva Trygghet ingår i alla våra operationer och kan förlängas till tre respektive fem år.

För att trygghetsgarantin ska gälla krävs total nikotinfrihet tre veckor före till tre veckor efter operationen och att våra råd angående läkemedel, kompression, tejpning och aktivitet följts.

Caroviva Trygghet Bröst omfattar:
Postoperativ blödning
Postopoperativ infektion
Kapselkontraktur/hårt bröst
Implantatläckage
Symmasti/uniboob
Dubbelbröst/Double bubble (DB)
Nedsjunkna implantat/Bottoming out (BO)
Implantatruptur
Implantatrotation
Tenting
Onormal ärrbildning

Undantag
De kvinnor som behöver ett bröstlyft i samband med sin bröstoperation har ofta försämrad elasticitet i huden vilket gör att huden kan töja sig efter operationen. Hudförminskning (tightening) där man skär ut ärrvävnad som töjt sig ingår inte i trygghetsgarantin. För kvinnor med dessa förutsättningar har vi istället ett förmånligt pris om det görs inom ett år efter första operationen.

Caroviva Trygghet Ansikte omfattar:
Postoperativ blödning
Postoperativ infektion
Onormal sårläkning -förutsätter nikotinfrihet en månad före till en månad efter operationen
Ruptur av ansiktsimplantat
Kapselkontraktur vid ansiktsimplantat
Onormal ärrbildning  - förutsätter nikotinfrihet en månad före till en månad efter operationen

Undantag
Vid ansiktskirurgi är hudkvaliteten en avgörande faktor för hur mycket huden töjer sig vid normal svullnad efter en operation. Korrigering av hudöverskott/mjuk hud på halsen och käklinjen som återkommer efter operationen ingår därför inte i trygghetsgarantin eftersom samma sak skulle hända efter en reoperation.

Caroviva Trygghet Kropp omfattar:
Postoperativ blödning
Postoperativ infektion
Onormal sårläkning - förutsätter nikotinfrihet en månad före till en månad efter operationen
Onormala åtgärdbara ojämnheter - gäller ej vid viktuppgång
Onormal ärrbildning - förutsätter nikotinfrihet en månad före till en månad efter operationen