Din klinik i Uppsala för skönhet & välmående

Caroviva Trygghet

Caroviva Trygghet

Caroviva Trygghet - Carovivaklinikens Trygghetsgaranti
Syftet med trygghetsgarantin är du ska vara säker på att du får planerat resultat. Trygghetsgarantin är inte ett alternativ till planerade flerstegsoperationer. Ibland blir resultatet av en operation inte helt tillfredställande av anledningar vi inte råder över. Caroviva Trygghet innebär att vi åtgärdar detta kostnadsfritt.
Ett års Caroviva Trygghet ingår i alla våra operationer och kan före operationen förlängas till tre eller fem år.
Trygghetsgaranti 3 år - 4500 kr
Trygghetsgaranti 5 år - 6500 kr
Ärrgaranti - 7 000 kr tecknas och betalas innan din operation. Vi korrigerar dina ärr i lokalbedövning oavsett anledning till den onormala läkningen.
Extra servicepaket - 5 000 kr upp till 10 besök, oavsett anledning, ingår.

För att trygghetsgarantin ska gälla krävs nikotinfrihet en vecka före till sex veckor efter operationen och att våra råd angående hygien, läkemedel, kompression, tejpning och aktivitet följts och att du hållt vikten. Postoperativa infektioner som uppkommer 7 dagar efter operationen eller senare och ger onormal ärrbildning korrigeras inte kostnadsfritt.

Caroviva Trygghet Bröst omfattar:
Postoperativ blödning
Postopoperativ infektion
Kapselkontraktur/hårt bröst
Implantatläckage, nytt implantat ingår
Synmasti/uniboob
Dubbelbröst/Double bubble (DB)
Nedsjunkna implantat/Bottoming out (BO)
Implantatruptur, nytt implantat ingår
Implantatrotation
Tenting
Rippling
Onormal ärrbildning

Caroviva Trygghet Bröst omfattar inte:
Lyft eller korrigering som önskas till följd av att huden töjt sig efter operationen. Vi erbjuder ett extra lyft inom första året till ett förmånligt pris.
Implantatkostnaden vid byte av implantat som inte är trasigt.
Narkoskostnaden vid reoperationer.
Kundinitierade extra återbesök.
Ärrkorrigeringar till följd av postoperativ infektion som uppkom dag fem eller senare.
Extra behå

Caroviva Trygghet Ansikte omfattar:
Postoperativ blödning
Postoperativ infektion
Onormal sårläkning
Ruptur av ansiktsimplantat
Malposition av ansiktsimplantat
Kapselkontraktur vid ansiktsimplantat
Onormal ärrbildning

Caroviva Trygghet Ansikte omfattar inte:
Lyft eller korrigering som önskas till följd av att huden töjt sig efter operationen. Vi erbjuder ett extra lyft inom första året till ett förmånligt pris.
Implantatkostnaden vid byte av implantat som inte är trasigt.
Ärrkorrigeringar till följd av postoperativ infektion som uppkom dag fem eller senare.
Extra kompressionsplagg

Caroviva Trygghet Kropp omfattar:
Postoperativ blödning
Postoperativ infektion
Onormal sårläkning
Onormala åtgärdbara ojämnheter
Onormal ärrbildning

Caroviva Trygghet Kropp omfattar inte:
Besvär orsakade av viktuppgång
Ärrkorrigeringar till följd av postoperativ infektion som uppkom dag fem eller senare.


Carovivakliniken återbetalar inte pengar för utfört arbete.