Din klinik i Uppsala för skönhet & välmående

Hållbarhet

Hållbarhet

Kundcentrerad affärsmodell
I vår affärsmodell är kunden i fokus. Vi vill skapa långsiktiga mervärden för våra kunder. Genom sunda val, cellvänliga implantat och genomtänkta individanpassade operationer och behandlingar kan våra kunder njuta i många år, ofta hela livet, av ingrepp de genomgått hos oss. Allt vi gör utgår ifrån vad som är bäst och säkrast för kunden. Vår affärsmodell tar hänsyn till både nuvarande och framtida kunder. Carovivakliniken står för innovation och utveckling inom plastikkirurgi och förbättring av människors livskvalitet.

Säkerhet
Kundsäkerheten som Carovivakliniken erbjuder är i absolut världsklass och är viktigare än alla andra hänsynstaganden. Att vi är ett litet team som arbetar på Carovivakliniken är en stor styrka ur säkerhetssynpunkt. Våra kunder möts av samma personal både före under och efter en operation. På Carovivakliniken känner vi våra kunder.

Bred och hög kompetens
Vår kompetens är kundens trygghet. Erfarna och välutbildade medarbetare är viktigare än någon annan enskild faktor för säkerheten. Tack vare vårt läge, några hundra meter från Akademiska sjukhuset, och våra goda relationer inom den allmänna sjukvården finns både de bredaste och de mest specialiserade sjukvårdsresurserna  alltid nära till hands.

Registrering och rapportering
Bröstimplantatregistret är ett nationellt kvalitetsregister som står fritt från kommersiella intressen. BRIMP utvärderar bröstimplantat från alla tillverkare och Carovivakliniken registrerar bröstimplantat och information vid alla utförda bröstoperationer.

Socialt ansvar
Vi förstår att vår syn på vad som är friskt, sunt, vackert, normalt och estetiskt har en inverkan på normer i samhället kring utseende. Vi tar ansvar genom att säga nej till personer som önskar genomgå kirurgiska ingrepp som strider mot Carovivaklinikens riktlinjer och principer kring skönhet, hälsa och välmående. Att alla operationer är individanpassade och skräddarsydda är en avgörande faktor för sunda hälsosamma resultat. Alla ser olika ut och vi vill bevara mångfalden i människors utseende och floran av olika ideal för vad som är vackert. Människor är inte stöpta i samma form. Våra ingrepp gör dig inte till någon annan än dig själv. Vi vill lyfta fram de positiva effekterna av plastikkirurgi i det massmediala flödet av felaktigt utförda behandlingar och hjälpa människor att förstå hur diversifierad marknaden för estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi är.

Miljöansvar
Genom våra riktlinjer för miljöansvar tar vi vårt ansvar för att bidra till miljöförbättring. Vi anlitar miljömedvetna leverantörer, använder återvinningsbara produkter och använder oss av Svenska Miljöhjälpen för att ta hand om avfall. Våra bröstimplantat har livstids garanti och våra leverantörer av bröstimplantat är koldioxidneutrala.

Rättvisa
Alla personliga särdrag är värdefulla och viktiga att bevara och måste tas i beaktande om ingreppet skall vara framgångsrikt. Varje plastikkirurgisk åtgärd föregås av noggrann eftertanke. Kompetens att skräddarsy och anpassa operationen efter individen är därför nödvändig för att behandla alla kunder rättvist.

Affärs- och kundetik
Företagsstyrning och affärsetik är viktigt för oss. Vi har vårt eget ramverk som guidar oss i våra affärsbeslut och säkerställer transparens och integritet gentemot våra kunder. Vi tar inga genvägar. Carovivakliniken finns till för att skapa större mervärde för kunderna. Vi vill ge dem mer än de förväntar sig.

Styrning
Som helsvenskt företag följer vi svenska lagar och regler och betalar svensk skatt. Våra revisorer är PWC.