Din klinik i Uppsala för skönhet & välmående

Bröst

Hybrid

Hybrid är den lyxigaste varianten av bröstförstoring.

Olika implantat kombineras med transplantation av kroppseget fett för att ge dig ännu mer naturliga bröst. Om dina bröst är olika stora är Hybrid ett överlägset sätt att få dem mer symmetriska. Du får dessutom en estetisk förbättring av de områden fettet tas ifrån. Vid bröstförstoring ingår  tekniken för Minimal Incision Breast Augmentation - vilket betyder att ärren sällan blir längre än 2.5 – 3 cm. Vi använder Keller Funnel  vid implantationen vilket minskar risken för kapselkontraktur. De implantat som bäst passar dina behov och önskemål väljs ut mycket noggrant liksom metoden för fettsugning och fettransplantation.

Om Hybrid

Operationstid:

Ca 2 h i narkos

Tid på kliniken:

4-6 h, alltid i eget rum

Åter till arbetet:

1-2 veckor

Ingår:

3D-simulering av två alternativ, operation med implantat, fettsugning av ett område, fettransplantation, narkos, måltider, 1 behå, 1 kompressionsplagg, återbesök efter 1 v och efter 6 mån

Placering av snitten   

Hos oss får du alltid det kortaste snitt som är tekniskt möjligt med hänsyn till dina förutsättningar. Oftast betyder det 2.5–3 cm vid bröstförstoring. Det finns olika alternativ för hur man tar sig in i bröstvävnaden. Snittet kan antingen läggas i vecket under bröstet, i armhålan eller i kanten av vårtgården. De olika snittföringsmetoderna har olika för- och nackdelar. Det är bra om du vet vilken typ av snitt du skulle föredra. Under konsultationen får du veta om den metoden passar dig.  Ärren efter stickhålen som blir vid fettsugning och vid transplantation till brösten är obetydliga.

Placering av implantaten    

Bröstimplantat kan läggas under bröstmuskeln, eller lite ytligare under bröstkörteln. Vad som är bäst för dig beror bland annat på hur mycket underhudsfett du har. I vissa fall läggs implantaten under muskelfascian – hinnan som täcker stora bröstmuskeln.

Implantatstorlek    

Ett naturligt och estetiskt tilltalande resultat kräver att implantatet är rätt relaterat till bröstkorgens och bröstvävnadens mått och att det är anpassat till kroppens proportioner. Hänsyn till asymmetrier, anatomiska variationer och hudtyp måste också tas. Vi hittar en optimal kombination av fett och implantat för just dig med hjälp av ett beräkningsprogram som Motiva utvecklat tillsammans med Crisalix. Kombinationen av vetenskap, en erfaren estetisk blick och matematiska modeller är avgörande för resultatet.  

Olika typer av implantat   

Alla bröstimplantat har ett skal av medicinskt silikon som är fyllt med silikongel. Koksaltsfyllda implantat används sällan eftersom de har sämre hållbarhet och ger sämre känsla än moderna silikonimplantat. Det som skiljer implantaten åt är formen, ytans egenskaper och hur mjukt implantatet känns. Droppformade implantat är fastare och ser mer naturliga ut. Runda implantat är mjukare och ser lite bolligare ut. Undantaget är Motiva Ergonomics. Den unika Ergonomicsgelen gör implantaten droppformade när du står upp och runda när du ligger ned. De är en modernare typ av droppformade implantat som känns mjukare och mer naturliga att ta i.    
 
Innehållet i moderna bröstimplantat är av geléhallontyp. Det betyder att gelen hänger ihop, så även om implantatets skal skulle gå sönder kan inte silikonet rinna ut. Gelen kan ha olika lyftkraft och rörelsemönster vilket gör att de känns olika när du tar i dem. Du får känna på olika implantat vid din konsultation.    
    
Ytan på droppformade bröstimplantat är texturerad vilket förhindrar rotation och minskar risken att de glider nedåt i vävnaden med åren. Textureringen innebär dock en något högre risk för kapselkontraktur. Det finns också implantat med en yta gjord av polyuretan som förhindrar att implantaten flyttar sig i vävnaden. För dem som opererats många gånger kan polyuretanimplantat vara det alternativ som ger bäst resultat.   
    
På runda implantat behövs ingen texturering av ytan, eftersom det inte ger någon formförändring om implantatet skulle rotera. Dessa släta implantat har mindre risk för kapselkontraktur men något högre risk för att med tiden flytta sig nedåt eller utåt sidorna i brösten, framförallt om vävnaden är mjuk. Motivas implantat har en yta som är mikrotexturerad vilket ger ännu lägre risk för kapselkontraktur än de släta. Motivas implantat känns släta, men har ett regelbundet mönster där varje knottra är lika stor som en fettcell. Det geniala med detta är att risken för kapselbildning är under 1 % jämfört med ca 15 % för texturerade implantat.

Fettsugningen   

Fettet som används tas från de områden på kroppen som du önskar. Dessa områden förbättras då estetiskt. Du kan välja allt ifrån att göra en total kroppsskulptering till att bara ta fett från ett område. Under konsultationen får du förslag på områden optimala för dig.  
 
Det finns olika metoder för fettsugning. Slutresultatet är inte relaterat till vilken metod som används utan kirurgens förmåga och din noggrannhet i att följa ordinationer för eftervården. Fettsugningen går till så att man fyller fettväven med en adrenalinlösning för att minska blödningsrisken. Med hjälp av en kanyl fettsugs området i ett kryssmönster. Efter fettsugningen fylls området med lokalbedövning för att du ska få ett bättre uppvaknande. Att man inte fyller på med lokalbedövning före, som vid vanlig fettsugning, beror på att det minskar överlevnadsgraden för fettcellerna som skall transplanteras.

Reningsmetoder för fettransplantat 

En avgörande faktor för hur många procent av de transplanterade fettcellerna som överlever på sin nya plats i brösten är hur man renar fettet, dvs. processen där man avlägsnar vatten, blod och olja som inte skall följa med transplantatet. Metoden som används kallas Pure-Graft och har valts av Motiva som huvudmetod vid Motiva Hybride.

Fettcellernas överlevnad 

Ungefär 70 % av de transplanterade fettcellerna överlever, resten dör inom några dygn. Kroppen bryter ned dessa och transporterar bort dem. Transplanterade fettceller som överlever fungerar normalt och försvinner inte. Om du går upp i vikt blir de större och om du går ner i vikt blir de mindre. Tänk på att du under den första tiden efter operationen har en påtaglig vätskesvullnad som successivt går ned. Det är alltså svullnaden som försvinner och inte fettcellerna. 
Överlevnadsgraden påverkas av en rad individuella faktorer såväl som av den kirurgiska tekniken. Nikotinanvändning leder alltid till ökad förlust av volym efter fettransplantation. Om man lägger in för mycket fett i brösten vid ett och samma tillfälle blir det för högt tryck i vävnaden vilket leder till att en större andel fettceller dör.

Konsultationen   

Några saker som är bra att fundera över innan din konsultation är:   
Vilken bröstform föredrar du? Runda som är fylliga upptill eller droppformade?    
Gillar du mjuka eller fasta bröst?   
Var vill du att snitten placeras?  
Vad vill du ändra? Formen, storleken, sidoskillnader, vårtgården, bröstvårtorna?    
Vilket område på kroppen vill du ta fettet ifrån? 
 
Under konsultationen görs undersökning, mätningar av dina bröstmått och fotodokumentation.   
   
Fotodokumentationen är nödvändig som journalhandling och för 3D-simuleringen. Din sekretess är mycket viktigt för oss. Vi följer hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar om sekretess liksom GDPR-lagstiftningen mycket noggrant. Dina bilder ligger säkert lagrade i vårt journalsystem. Bilder som kan ses på webben, i sociala medier eller på föreläsningar har kunden i fråga har gett oss sitt skriftliga tillstånd att visa. Offentliga bilder är avidentifierade och utan personliga kännetecken.  
   
När undersökningen är klar får du prova sizers i provbehå. Det ger dig en uppfattning om hur den föreslagna storleken skulle kännas och se ut. En 3D-simulering görs baserad på uppskattad fettillgång för ingreppet och på en överlevnadsprocent på 70 %. Tillsammans ger dessa två metoder dig en realistisk uppfattning om resultatet. 
   
Konsultationen avslutas med att du får en exakt prisuppgift utifrån implantatval och individuella förutsättningar. Om du vill kan du boka en operationstid direkt och vill du delbetala din operation hjälper vi dig med en ansökan. Några dagar efter din konsultation kontaktar vi dig för en uppföljning.  

Före operationen   

Eftersom du lämnat en hälsodeklaration kan du vara säker på att vi har god kännedom om dina förutsättningar för att sövas och opereras. Vid eventuella frågor  kommer narkosläkaren att kontakta dig före operationsdagen. Om du utelämnar något viktigt i din hälsodeklaration riskerar du din hälsa. Blir du sjuk innan operationen meddela oss snarast. Förkylning är oftast inget hinder för en bröstoperation. Om du känner dig krasslig gör vi en bedömning om du behöver skjuta upp din operation.

Viktiga instruktioner inför operationsdagen

Ta inte läkemedel som ökar risken för blödning under de 10 sista dagarna före operationen.  
ASA-klassen: t.ex. Trombyl, Albyl, Acetylsalicylsyra
NSAID-klassen: t.ex. Ipren, Voltaren, Diklofenak  
Om du tar andra läkemedel regelbundet som skall undvikas inför operationen meddelar narkosläkaren dig det.    
 
Avstå från hälsopreparat och naturläkemedel som innehåller Omega-fettsyror eller Vitamin E de sista 10 dagarna före operationen. Dessa preparat gör att du blöder lättare.   
 
Avstå nikotin i alla former. Cigaretter, snus, nikotintuggummi, nikotinplåster och e-cigaretter får inte användas från en vecka före operationen till sex veckor efter operationen. Nikotin drar ihop blodkärlen vilket försämrar sårläkningen. Det ger både fula ärr och en ökad risk för allvarliga komplikationer som infektioner och spruckna sår.    
 
Duscha hela kroppen noggrant, tvätta dig med tvål och schamponera håret kvällen innan operationen, du får använda dina egna produkter. Bädda med rena sängkläder inför sista natten hemma. Duscha hemma på morgonen på operationsdagen och ta på dig rena kläder.  
 
Steriltvätt sker alltid i operationssalen men du måste vara ren. God hygien är en avgörande faktor för en bra läkning. Använd inte smink, hudkräm, deodorant eller parfym och lämna dina smycken hemma. Ta ut linser, piercingar, löshår och ta bort lösnaglar och nagellack.   
 
Fasta – sex timmar innan din operation får du inte äta någonting. Du får dricka klar vätska fram till 4 h före din operation. Klara vätskor är vatten och saft som du kan se igenom, inget trögflytande. Om du inte fastat kan vi inte genomföra din operation i narkos. 
 
Det är mycket viktigt att följa dessa instruktioner. Om du inte gjort det kan vi behöva skjuta upp din operationstid vilket medför ökade kostnader för dig. 

Operationsdagen    

Ungefär en vecka innan din operation får du veta vilken tid du skall vara hos oss. Planera inget annat under din operationsdag. Operationen ska vara en positiv livsförändring och ska kännas bra så kom i god tid.   
 
Hos oss får du alltid ett eget rum. Där byter du om till badrock och tofflor och vilar lite innan operationen. Vi stämmer av operationsplanen och du får smärtlindring och vätska genom dropp eftersom du är fastande sedan kl. 24 natten innan. Narkosläkaren som ska söva dig ställer några frågor och sedan är det dags.    
   
Operationen tar ca 2 timmar eller längre om du önskat flera fettsugningsområden. Du vaknar på ditt rum där du återhämtar dig och får fika. Efter ca 4 timmar kan du åka hem. Du får recept på smärtlindring, sjukskrivningsintyg, tid för återbesök efter en vecka och vi hjälper dig att prova ut behå och kompressionsplagg. Slutresultatet är beroende av att du följer instruktioner om läkemedel, aktivitet, träning och användandet av behå och kompression.  
 
Det är viktigt att du har planerat din hemresa. Eftersom du varit sövd får du inte köra bil. Om du ordnat skjuts får de gärna sitta i vårt väntrum. Anhöriga får inte vara med under operationen. Ordna så att du inte är ensam det första dygnet.

Efter operationen    

När du kommit hem efter din operation ska du ta dina läkemedel enligt ordinationen. Det är viktigt att ta smärtlindringen regelbundet och fördela den jämnt över dygnet. Vänta inte tills du har ont. Under operationen får du lokalbedövningsmedel som försvinner ur kroppen efter 6–8 timmar. Om du då inte tagit den smärtlindring du fått ordinerat får du smärtgenombrott som är svårt att lindra. Sårtejpen ska sitta kvar till ditt återbesök efter ungefär en vecka.    
    
Duscha dagen efter din operation. Rikta inte duschen direkt mot operationsområdet och gnugga inte med tvål i såren. Låt istället rikligt med vatten rinna förbi sårområdet. Efteråt baddar du torrt med en ren handduk och låter tejpen lufttorka en timma innan du täcker operationsområdet med kläder. Under den tiden behöver du alltså inte ha behå på dig. Grunden för all sårläkning är att sårområdet hålls rent och torrt.  
 
Den första tiden efter operationen är det normalt att du känner tryck över bröstkorgen. Brösten och de områden som fettsugits känns svullna och ömma. Detta är övergående och avtar successivt under de första veckorna. Maximal svullnad brukar vara kring 3-4:e dygnet efter operationen. Hur läkningsprocessen fortskrider är individuellt. Lyssna på din kropps signaler och anpassa dig efter dem. 
    
Du får promenera redan dagen efter operationen. Första månaden ska du undvika löpning, styrketräning och andra aktiviteter där bröstmuskeln ansträngs och brösten rör sig häftigt. Du får inte dammsuga, kratta, sopa eller liknande under den första månaden. Anledningen är att vävnaden kring implantatet är skör och att implantatfickan lätt kan töjas ut vilket leder till att implantatet  kan röra på sig, något som inte går över. Friktion mellan implantat och kroppens vävnad leder också till ökad risk för kapselkontraktur. Om implantaten är placerade under bröstmuskeln måste också muskeln få återhämta sig utan belastning. Överdriven aktivitet kan också leda till blödningar som gör att fettcellerna inte överlever.   
    
En bra tumregel är att inte lyfta något tyngre än ett mjölkpaket under första månaden men att motionera dagligen med promenader. När det gått en månad efter operationen kan du göra vilka aktiviteter du vill. Även om du fortfarande skulle känna obehag är det fritt fram att träna och leva som vanligt. Det påskyndar din återhämtning.    
 
Använd kirurgtejp på ärren dygnet runt de första sex månaderna annars blir ärren gradvis bredare. Ingen kräm eller hudprodukt kan ersätta tejpen i detta avseende. Du som blir röd och torr av kirurgtejp kan byta till silikontejp om du inte har några sår i ärren. Om du har små sår eller skav skall du avstå tejpen några dagar så att huden får återhämta sig. 
 
Efter fettsugning är det viktigt med ett jämnt och hårt tryck över det behandlade området vilket uppnås med olika kompressionsplagg beroende på vilket eller vilka områden som fettsugits. För optimalt resultat skall kompressionsplaggen ska sitta på dygnet runt i tre månader. Du behöver byta kompressionsplaggen mot en mindre storlek efter någon vecka när svullnaden minskat. Tänk på att spänsten i resåren avtar med tiden. Ett kompressionsplagg ingår i operationspriset. Stå och gå så mycket du kan, undvik att sitta, då sitter kompressionsplaggen sämre och de veckar sig. Om du inte får kompressionsplagget att sitta jämnt utan att vecka sig när du står upp ska du byta plagg. 
 
Det transplanterade området, d.v.s. brösten ska inte utsättas för hårt tryck.

Slutresultatet  

Redan första dagen märker du stor skillnad förstås. Det tar dock tid för den inre svullnaden att lägga sig, för läkningsvävnaden inuti kroppen att mjukna och för huden att anpassa sig till de nya förhållandena. Brösten svullnar kraftigt av en fettransplantation. Under de första veckorna ser du alltså en överdriven förstoring av dina bröst. Att brösten är mindre på slutkontrollen än de var direkt efter operationen är alltså förväntat och betyder alltså att svullnaden efter operationen gått ned, inte att några fettceller dött. Bröstformen kan inte bedömas förrän det gått ett halvår.  
 
Ärrens mognad går olika fort och pågår i åtminstone 2 år. Efter 1 år har de bleknat för de allra flesta. Ett ärr försvinner aldrig och blir alltid bredare med tiden om man inte tejpar dem i minst 6 månader. Resultatet varierar mellan olika individer beroende på skillnader i arvsanlag, hudens elasticitet, fettet och bindvävens egenskaper. En slutkontroll efter 6-8 månader ingår alltid efter din operation. Vår bröstkirurgi är grundad på vetenskap och din slutkontroll ger oss viktig kunskap som hjälper både dig och andra.   
 
Det är avgörande att du inte gått upp i vikt när resultatet utvärderas.

Vi finns här för dig

018-410 81 08PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AY2Fyb3ZpdmEuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+aW5mb0BjYXJvdml2YS5zZTwvYT4=